شرکت Snowbell پیشرو در تولید ماشین آلات دارویى در حوزه تزریقى است که با سبد بیش از 50 محصول از فناورى نوآورانه طراحى شده براى خدمت به صنعت جهانى استفاده مى کند. شرکت Snowbell با نصب در بیش از 20 کشور به شهرت جهانى دست یافته است. داراى تیمى متشکل از 200 نفر که با ایده هاى نوآورانه و جدیدترین فناورى، نیازهاى روزافزون بازار را برآورده مى کنند. در نتیجه ماشین هاى کلاس جهانى مطابق با انتظارات بازیکنان جهانى است. این ترکیب برنده موفقیت را در پروژه هاى بى شمارى، بزرگ و کوچک، براى مشتریان در سراسر جهان تضمین کرده است.
 • خطوط مایع ویال
 • خطوط پودر ویال
 • خطوط مایع آمپول
 • خطوط پودر مایع ویال
 • خطوط بطرى پر کنى 100 میلى لیتر تا 500 میلى لیتر – خط LVP
 • خطوط پر کردن قطره چشم
 • خطوط پر کردن کارتریج
 • پر کردن و بستن PFS
 • دستگاه درج و برچسب زدن میله پیستون PFS
 • دستگاه پرکن ویال / قطره چشم ترکیبى
 • دستگاه پرکن آمپول سه گانه ترکیبى / ویال / PFS
 • خطوط پرکننده اسپرى بینى
 • خطوط اسپرى موضعى
 • خطوط پر کردن شربت خشک
 • خطوط پرکنند ه ژل
 • دستگاه پرکن و آب بندى کاغذ نا زك
 • خط انکولوژى
 • ماشین بازرسی NIR
 • جداساز ترکیبى با مخزن ترکیبى
 • جداساز فیلتر با اسکید فیلتر
 • جداساز براى نمونه گیرى

برای استعلام قیمت و خرید کافیست با ما تماس بگیرید.